REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Indrazneste sa visezi”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 01.05.2019 – 30.06.2019

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania promotionala „Indrazneste sa visezi” (denumita in continuare „Campania) este organizata si desfasurata de ESSITY ROMANIA S.R.L., avand sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2520/1997, avand cod unic de inregistrare (CUI) 942310 (denumita in continuare „Organizatorul”).

 

1.2.    Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial").

 

1.3.    Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 

1.4.    Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

        

1.5     Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe site-ul www.indraznestesavisezi.ro, in sectiunea dedicata Campaniei (accesibil si de pe mobil sau tableta).

 

1.6.    Campania este organizata de ESSITY ROMANIA prin intermediul agentiei MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, avand cod unic de inregistrare 13351917, atribut fiscal RO, denumita in continuare „Agentia”.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

2.1     Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA CAMPANIEI

 

3.1.    Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01.05.2019 (ora 00.00.00, ora Romaniei) - 30.06.2019 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei), (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), prin intermediul website-ului www.indraznestesavisezi.ro, in sectiunea dedicata Campaniei, (denumit in continuare „Site-ul Campaniei”).

 

3.2.    Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

4.1.    Produsele participante la Campanie sunt exclusiv produsele marca Libresse, in orice tip de ambalaj, importate si/sau distribuite de catre Organizator pe teritoriul Romaniei si comercializate in oricare dintre magazinele de pe teritoriul Romaniei, (denumite in continuare in mod colectiv „Produse participante" sau individual „Produs participant”).

           

4.2     Campania se desfasoara in limita stocului de Produse participante disponibil la raft in magazine.

 

4.3     La incheierea Campaniei Produsele participante isi pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei, sau in afara Perioadei Campaniei, in alte zile decat cele cuprinse in Perioada Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1.    Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant" si colectiv „Participanti").

 

5.2.    La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului, ai Agentiei sau ai celorlalte societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (insemnand copii, parinti, sot/ sotie, frate/ sora).

 

5.3.    Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

6.1.    In cadrul Campaniei sunt oferite urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:

 

Premiu

Cantitate

 

Premii mici

 

Tricou cu mesaj inspirational

610

 

Premiul mare

 

Automobil marca MINI ONE

1

Total

611

 

6.2.    Valoarea comerciala totala a premiilor este 114764,96 lei (TVA inclus).

*Conversia a fost realizata la cursul valutar de 4.76 lei.

6.3.    Premiului ce consta intr-un Automobil MINI ONE ii sunt aplicabile urmatoarele specificatii:

        

XR11 MINI One (75 kW)

 

 

6.4.    Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

 

6.5.    Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (de ex. costul de achizitionare a Produselor participante la Campanie).

 

6.6.    Imaginile premiilor folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

 

6.7.   Predarea premiilor poate fi un eveniment public. In baza acordului expres și liber exprimat la acel moment, în scris, care însă poate fi revocat ulterior, persoana lor, numele, localitatea în care domiciliază și materialele foto înregistrate de Organizator pot fi folosite pentru a face publică premierea și asocierea cu marca ”Libresse”, însă doar în legatură cu prezenta Campanie și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Utilizarea de către Organizator a acestor drepturi se va face fără nici un fel de plată suplimentară pentru câștigători.

 

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

 

7.1.    Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a avea sansa de a castiga unul dintre premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, participantii trebuie sa respecte unul dintre urmatoarele mecanisme:

 

 1. sa achizitioneze, oricand in Perioada Campaniei, mai precis in oricare zi din perioada 05.2019 (ora 00.00.00, ora Romaniei) - 30.06.2019 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei), din orice magazin de pe teritoriul Romaniei care importa sau comercializeaza Produse Participante, in conformitate cu programul de functionare al acestora, unul sau mai multe Produse Participante la Campanie.
 2. sa acceseze Site-ul Campaniei indraznestesavisezi.ro, in sectiunea Campaniei, oricand in Perioada Campaniei, mai precis in oricare zi din perioada 01.05.2019 (ora 00.00.00, ora Romaniei) - 30.06.2019 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei).
 3. sa completeze in mod corect si complet formularul de inregistrare in Campanie, cu datele personale solicitate (nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail), completarea acestor date fiind obligatorie pentru inscrierea valabila in Campanie, si sa inscrie cu aceasta ocazie numarul bonului fiscal/facturii fiscale aferent/a achizitionarii Produselor Participante. De asemenea, Participantul va completa marimea preferata a tricoului pentru cazul in care va castiga un premiu din aceasta categorie.

 

Inscrierea pe Site-ul Campaniei www.indraznestesavisezi.ro, in sectiunea Campaniei, se va face dupa cum urmeaza:

 

 

 1. Campul obligatoriu corespunzator numelui
 2. Campul obligatoriu corespunzator prenumelui
 3. Campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon* in format national de 10 cifre, la care poate fi contactat Participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator (valabil in cadrul uneia dintre retelele de telefonie mobila Orange, Digi, Vodafone sau Telekom);

*Un Participant unic este identificat prin acelasi numar de telefon.

 1. Campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail a Participantului, prin intermediul careia poate fi contactat Participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator
 2. Campul obligatoriu corespunzator numarului de bon fiscal/factura fiscala.
 3. Campul corespunzator marimii tricoului: S, M, L

 

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte/incomplete poate duce la imposibilitatea de inscriere si participare in Campanie sau la imposibilitatea contactarii in caz de castig, precum si la invalidarea participarii si neacordarea premiului castigat.

 

De asemenea, inainte de a putea trimite formularul si de a se putea inscrie in Campanie, Participantilor li se va solicita sa citeasca Regulamentul Oficial al Campaniei, impreuna cu Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusa in Regulamentul Oficial ca Anexa 1, si sa confirme acceptarea si luarea la cunostinta a acestora prin bifarea casutei corespunzatoare, numai dupa citirea documentului, conform celor de mai sus.

 

Dupa inregistrarea in Campanie prin intermediul Site-ului Campaniei, Participantul va primi in scurt timp un mesaj de confirmare a inscrierii prin intermediul unui mesaj pop-up. Mesajul va fi afisat pe Site-ul www.indraznestesavisezi.ro, dupa fiecare inscriere.

 

 1. Un Participant se poate inscrie in Campanie de mai multe ori, insa de fiecare data trimitand un nou numar de bon fiscal/factura fiscala aferent/a achizitiei Produsului/Produselor participante la Campanie, deoarece un numar de bon fiscal/factura fiscala poate fi inregistrat valabil o singura data in Campanie.

 

   ASTFEL, CHIAR DACA PARTICIPANTII LA PREZENTA CAMPANIE ACHIZITIONEAZA CONFORM ACELUIASI BON FISCAL/ ACELEIASI FACTURI FISCALE MAI MULTE PRODUSE PARTICIPANTE, ACESTIA VOR PUTEA INSCRIE IN CAMPANIE NUMARUL BONULUI FISCAL/FACTURII FISCALE RESPECTIV/E O SINGURA DATA, INDIFERENT DE NUMARUL TOTAL AL PRODUSELOR PARTICIPANTE ACHIZITIONATE CONFORM ACESTUIA/ACESTEIA.

 

In cazul inscrierii aceluiasi numar de bon fiscal/aceleiasi facturi fiscale de mai multe ori, va fi luata in considerare ca fiind valabila doar prima inscriere, ordinea inscrierilor fiind cronologica, in functie de ora receptiei in baza de date a Organizatorului a inscrierilor de la Participanti si nu neaparat in functie de momentul trimiterii inscrierii de catre un participant, restul inscrierilor efectuate in baza aceluiasi numar de bon fiscal/factura fiscala fiind in mod automat descalificate. Organizatorul informeaza Participantii asupra faptului ca baza de date a Organizatorului functioneaza pe principiul primirii inscrierilor (receptionarii numerelor de bon fiscal/factura fiscala) imediat ce acestea au fost inscrise de catre Participanti prin Site-ul Campaniei.

 

 1. Un Participant poate sa castige un singur premiu mic din fiecare model specificat in cadrul sectiunii 6, alin. 6.3, si marele premiu, oferite prin tragere la sorti in cadrul Campaniei, chiar daca este extras de mai multe ori in baza inscrierilor sale succesive, situatie in care premiul castigat va fi cel pentru care a fost pentru prima data extras.

              Un Participant unic este identificat prin acelasi numar de telefon. In cazul in care Organizatorul considera in mod intemeiat ca o anumita participare nu a respectat toate conditiile Regulamentului Oficial, are dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil Participantul respectiv.

 

 1. Un participant poate inscrie in Campanie maximum 5 numere de bonuri fiscale/facturi fiscale diferite intr-o zi. Incepand cu a 6-a inscriere in aceeasi zi, participantul va fi atentionat printr-un mesaj ca nu mai poate inscrie bonuri fiscale/facturi fiscale in ziua respectiva si va fi invitat sa le inscrie in ziua/zilele urmatoare, din Perioada Campaniei. Tentativa de incalcare a acestei interdictii, prin utilizarea concomitenta, in cadrul Campaniei, de catre acelasi Participant a mai multor numere de telefon, se va sanctiona cu excluderea din Campanie a Participantului in cauza si pierderea oricarei posibilitati de a mai castiga vreun premiu in cadrul Campaniei.

 

 1. Incercarea de inscriere, pe Perioada Campaniei, de 5 ori consecutiv, a unui numar de bon fiscal/factura fiscala deja folosit/inscris va avea ca rezultat blocarea participarii sale, respectiv imposibilitatea castigatorului respectiv de a mai participa la prezenta Campanie.

 

 1. PARTICIPANTII AU OBLIGATIA DE A PASTRA BONURILE FISCALE/FACTURILE FISCALE INSCRISE IN CAMPANIE, IN ORIGINAL, PANA LA MOMENTUL INMANARII PREMIULUI, ACESTEA FIIND NECESARE PENTRU VALIDARE IN CAZUL CASTIGULUI. In cazul in care Participantul declarat potential castigator nu poate prezenta bonul fiscal/factura fiscala inscris/a in Campanie, in format fizic, care sa ateste faptul ca Participantul a achizitionat Produsul/Produsele Participant/e inscris/e in Campanie, conform prezentului Regulament Oficial, Participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator.

 

 1. Nu vor fi luate in considerare inregistrarile prin intermediul Site-ului Campaniei indraznestesavisezi.ro, in sectiunea Campaniei, transmise in urmatoarele conditii:

 

      Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica validitatea numarului de telefon folosit pentru inscrierea in Campanie, precum si realitatea si autenticitatea numerelor de bon/factura inscrise in Campanie.

 

 1. Mesajele Campaniei:

Pentru fiecare inscriere in Campanie prin intermediul site-ului Campaniei, Participantul va primi un mesaj de raspuns tot prin intermediul Site-ului Campaniei www.indraznestesavisezi.ro, in sectiunea Campaniei, de tipul celor de mai jos, dupa cum urmeaza:

 

 1. daca inscrierea este completa si efectuata in Perioada Campaniei:

Felicitari! Te-ai inscris cu succes in Campania „Indrazneste sa visezi”. Pastreaza bonul fiscal/factura fiscala in original pentru validare. Mult succes.”

 

 1. in cazul in inscrierea efectuata cu succes este a cincea inscriere din cadrul unei zile:Te-ai inscris cu succes in Campania „Indrazneste sa visezi” si ai atins limita de 5 inscrieri/zi. Te asteptam si maine cu noi inscreri. Mult succes!”

 

 1. in cazul in care inscrierea a fost efectuata ulterior celei de-a cincea inscriere din cadrul unei zile:Ne pare rau, dar ai depasit limita de 5 inscrieri valide/zi. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Mult succes!”

 

 1. daca inscrierea nu este completa sau contine un numar de bon fiscal trimis anterior:

Pentru inscrierea in campanie te rugam sa completezi toate campurile obligatorii si sa trimiti un numar de bon fiscal/factura fiscala neinscris pana acum in Campanie. Succes!”

 

 1. daca inscrierea a fost efectuata dupa incheierea Campaniei:

Campania „Indrazneste sa visezi” s-a incheiat pe data de 30.06.2019. Iti multumim pentru participare!”

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica formularea mesajelor de raspuns ale Campaniei de mai sus, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul Regulament Oficial.

 

 1. Dupa data limita de primire a mesajelor (06.2019, ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei), Organizatorul nu mai este responsabil cu privire la trimiterea/ primirea mesajelor prin intermediul Site-ului Campaniei www.indraznestesavisezi.ro in sectiunea Campaniei.

 

 1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de frauda.

         In cazul in care un Participant, identificat prin numarul de telefon, atrage atentia prin numarul excesiv de inscrieri, posesorul numarului de telefon va fi contactat si i se va solicita sa prezinte in original toate bonurile fiscale/facturile fiscale inscrise sau, aleatoriu, anumite bonuri fiscale/facturi fiscale inscrise in Campanie. In cazul in care Participantul refuza sa prezinte aceste bonuri fiscale/facturi fiscale in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea Organizatorului sau a Agentiei, acestuia i se va bloca accesul in cadrul prezentei Campanii si i se vor anula inscrierile anterioare.

 

 1. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR

 

8.2        Desemnarea castigatorilor premiilor acordate in cadrul prezentei se va face prin tragere la sorti, ce va avea loc in urmatoarele conditii:

 

 1. In cazul premiilor mici:

 

Sunt considerate saptamani de campanie pentru care vor fi efectuate trageri la sorti urmatoarele perioade:

 

 1. In cazul marelui premiu:

 

 

            Pentru fiecare dintre cele 611 premii puse in joc se vor desemna prin tragere la sorti cate un castigator si un numar de cate 3 (trei) rezerve aferente fiecarui castigator in parte, pentru situatia in care castigatorii respectivi nu sunt validati sau refuza sa primeasca premiul. In cazul in care, din orice motiv, oricare dintre cei 611 castigatori extrasi nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor acestuia, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor.

 

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR

 

9.1.       Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismelor de mai sus, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

 

9.2.       PENTRU A PUTEA INTRA IN POSESIA PREMIILOR, PARTICIPANTII LA CAMPANIE TREBUIE SA PASTREZE IN ORIGINAL SI IN STARE BUNA/NEDETERIORATA TOATE BONURILE FISCALE/FACTURILE FISCALE ALE CAROR NUMERE AU FOST INREGISTRATE IN CAMPANIE, PANA LA PRIMIREA PREMIULUI. Este interzisa reproducerea si falsificarea bonurilor fiscale inscrise in Campanie, precum si alterarea, in orice mod, a bonurilor/facturilor originale sau a numerelor acestora.

 

9.4        Participantii extrasi in cadrul tragerilor la sorti vor fi contactati telefonic de catre Agentia Mediapost Hit Mail, prin reprezentantii acesteia, in vederea anuntarii lor drept castigatori, in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii lor drept castigatori. Agentia Mediapost Hit Mail va efectua maximum 3 apeluri in vederea instiintarii, acestea fiind efectuate in intervalul orar 09:00 – 18:00, timp de maximum 3 zile lucratoare. Cu aceasta ocazie, castigatorilor li se va comunica modalitatea de transmitere a documentelor necesare in vederea intrarii in posesie a premiului castigat.

 

9.5.       Pentru ca un Participant sa fie validat castigator al unui premiu oferit in cadrul acestei Campanii, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

 

Apelurile vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca proba in eventualele contestatii referitoare la procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu Participantii la concurs. In plus, acestia vor transmite catre Agentie, documentele si informatiile solicitate in vederea intrarii in posesia premiului, in termenul indicat de Agentie, dupa cum urmeaza: nume, prenume, varsta, adresa de e-mail, copia bonului fiscal/facturii fiscale desemnat/a castigator/e. De asemenea, in cazul castigatorului marelui premiu acordat in cadrul campaniei, acesta va transmite si o copie a actului de identitate (CI/BI) necesara in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale, conform legislatiei in vigoare.

Transmiterea informatiilor si a documentelor necesare parcurgerii procesului de validare se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand un link securizat. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.

Accesand link-ul generat, Participantul va trebui sa incarce documentele si informatiile  solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat, dar nu mai mult de 3 zile lucratoare.

Daca Participantul nu transmite documentele si informatiile solicitate in termen de 3 zile lucratoare de la primirea link-ului, Participantul va fi invalidat si se va urma procedura contactarii rezervelor, in ordinea desemnarii acestora.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii informaiilor si documentelor si, in cazul in care  acestea prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si i se va solicita sa reincarce informatiile/documentul/ele la link-ul pe care l-a primit.

 

In cazul in care Participantul nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului, acesta va primi un sms/e-mail cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor. Dupa prevalidarea informatiilor transmise prin completarea datelor, Participantul va fi informat asupra urmatoarei etape a validarii. Daca datele inscrise sunt corecte, acesta va primi link-ul securizat pentru incarcarea informatiilor/documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce informatiile/documentele in maximum 3 zile lucratoare de la transmiterea link-ului. Daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact sau nu transmite documentele anterior mentionate in termen de 3 zile lucratoare de la primirea link-ului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

 

 

9.6.       In cazul in care castigatorii premiilor mari nu pot fi contactati/refuza/se afla in incapacitate de a intra in posesia premiului, atribuirea premiului se va face catre rezerve, in ordinea extragerii lor.

 

9.7.       Lista tuturor castigatorilor premiilor mari si a premiilor castigate de acestia va fi afisata pe Site-ul Campaniei  www.indraznestesavisezi.ro, in termen de maxim 30 de  zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor. In cazul in care exista premii neacordate, acestea vor ramane in proprietatea Organizatorului.

 

SECTIUNEA 10. ERORI ALE BONURILOR/FACTURILOR FISCALE / BONURI/FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

 

10.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/facturi fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate etc. nu vor fi luate in considerare de catre Organizator in vederea acordarii premiilor.

 

10.2. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma nicio raspundere pentru astfel de bonuri/facturi fiscale (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate etc.) sau care nu corespund acestui Regulament Oficial, sau pentru orice alti factori independenti de Organizator, care ar putea afecta dreptul unei persoane de participare la prezenta Campanie si nu va acorda premiile pe baza unor astfel de bonuri/facturi fiscale, care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio situatie care nu rezulta din culpa sa exclusiva.

 

SECTIUNEA 11. RASPUNDERE

 

11.1.  Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

 

11.2.  Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai unor bonuri/facturi fiscale considerate invalide conform acestui Regulament Oficial, cu persoanele ce incearca inscrierea in Campanie in baza unor produse neparticipante sau in situatiile unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea Organizatorului si a Agentiei implicate in organizarea prezentei Campanii cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

11.3.  Organizatorul si Agentia nu isi asuma raspunderea:

 

11.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada participarii valabile in Campanie. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

 

11.5. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti.

 

11.6. Dovada de expediere a inscrierilor nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator.

 

11.7. Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.

 

11.8.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

 

11.9.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei.

 

11.10.   Organizatorul Campaniei va acorda premii numai castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

11.11.   Organizatorul si Agentia sunt indreptatite sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului/Agentiei ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul si Agentia isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 12. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

12.1. Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata, privind drepturile Participantilor la Campanie sau in legatura cu desfasurarea acestei Campanii sunt prevazute la Anexa 1 a acestui Regulament Oficial.

 

12.2.  Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.

 

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

 

13.1.  Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Agentia implicata in organizarea si desfasurarea Campaniei este obligata sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

13.2  Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

14.1.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermediul Site-ului Campaniei  www.indraznestesavisezi.ro, in sectiunea Campaniei.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

 

15.1. Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

 

15.2.  Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

 

15.3.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei, prin publicare pe Site-ul Campaniei  www.indraznestesavisezi.ro, in sectiunea Campaniei sau prin alte mijloace de informare a publicului.

 

SECTIUNEA 16. LITIGII

 

16.1.  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

16.2.  Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Organizatorul Essity Romania, cu sediul in Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data publicarii tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie/sesizare.

 

16.3.  Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

 1. numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului;
 2. prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

 

16.4.  Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii.


 

ANEXA nr. 1

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Indrazneste sa visezi”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 01.05.2019 – 30.06.2019

 

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

ESSITY ROMANIA S.R.L., avand sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2520/1997, avand cod unic de inregistrare (CUI) 9423101 (denumita in continuare "Organizatorul" sau „Operatorul), persoana juridica romana, in calitate de operator de date,

prin intermediul:

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

ESSITY ROMANIA S.R.L., adresa: Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, telefon: 021 312 68 67, email: contact@libresse.ro ;

 

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul  va prelucra de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator si prin intermediul Agentiei, in vederea:

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la concurs sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Organizator vor fi dezvaluite Agentiei imputernicite ale Organizatorului – Mediapost Hit Mail S.A., precum si autoritatilor, in masura in care este necesar pentru respectarea obligatiilor legale de catre Organizator.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputerniciti timp de 90 de zile de la incheierea Campaniei. Dupa trecerea acestui termen, datele vor fi sterse sau distruse, dupa caz, acestea nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul stergerii/distrugerii acestora, exceptand tinerea evidentei participarii la Campania „Indrazneste sa visezi".

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc acordarea premiului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.

Listele cu castigatori publicate pe Site-ul Campaniei vor fi mentinute publice pentru o perioada de 30 zile.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 021 312 68 67, fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: contact@libresse.ro .

 

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.